Familieraad

Wat mogen we verstaan onder ‘familieraad’?

Bewoners van een woonzorgcentrum hebben op een of ander vlak, hetzij mentaal, hetzij lichamelijk, hulp en verzorging nodig. Zij zijn meestal niet meer in staat volledig voor zichzelf te zorgen. Dat houdt ook in dat zij dikwijls niet meer voor de volle honderd procent hun wensen en verlangens kunnen duidelijk maken. En om te weten te komen wat een bepaalde bewoner echt nodig heeft en waaraan hij of zij het meeste belang hecht, gaat men gewoonlijk ten rade bij de familie.
Al die wensen en verlangens kunnen uiteraard ook individueel doorgespeeld worden aan de medewerkers van onze voorziening, maar dikwijls bestaat er enige vorm van ‘drempelvrees’ en daardoor kunnen sommige vragen onbeantwoord blijven.
Het is op dat moment en in die gevallen dat de familieraad aan bod kan komen, als een soort ‘adviesorgaan’, zoals het ook in de onthaalbrochure wordt beschreven.
De familieraad kan als een soort ‘spreekbuis’ voor de bewoner fungeren.

 

Samenstelling en werking

In principe mag er voor elke bewoner één familielid in de raad zetelen. In onze voorziening is het bewonersbestand voortdurend aan veranderingen onderhevig, wat ook zijn gevolgen heeft voor de samenstelling van de familieraad en daardoor moet er ook voortdurend uitgekeken worden naar nieuwe kandidaat leden.
De familieraad vergadert vijf maal per jaar (telkens op een dinsdagavond om 19 uur) en zo’n vergadering duurt maximum 2 uur.

 

Historiek

De familieraad werd opgericht in 1996 en telt momenteel 19 leden. Door de voortdurende ledenverschuiving is het moeilijk een zekere continuïteit te verkrijgen.
Daarom dat de mandaten van voorzitter en secretaris over een langere termijn lopen.

De familieraad is steeds op zoek naar “nieuw” bloed en hoopt via een schrijven aan de familie van nieuwe bewoners “bloedgevers” te vinden.
Zij zijn van harte welkom in de familieraad van Sint-Mathildis.

Dit schrijven kan u onder PDF-formaat terugvinden.

Nieuws

GZA Zorg en Wonen en WZC Sint-Mathildis bundelen de krachten

Zorg om uw privacy – dataveiligheid