Organogram

 

Klik op het organogram om te vergroten
Woonzorgcentrum Sint-Mathildis kan rekenen op de dagdagelijkse – gemotiveerde - inzet van 124 medewerkers (80,74 voltijds equivalenten) om onze 124 bewoners een kwaliteitsvolle zorg en een warme thuis te bieden.

 

Dit betekent een waaier aan verschillende functies en taken,

gaande van

aalmoezenier, administratief bediende, algemeen directeur, animator, boekhouding/informatica, coördinator bewonerszorg, diensthoofd kiné/ergo/animatie, diensthoofd onderhoud, ergotherapeute, hoofdverpleegkundige, hulpkok, keukenhulp, keukenverantwoordelijke, kinesist, kwaliteitscoördinator, maaltijdbegeleider, magazijnierster, medewerker intern vervoer, preventieadviseur, schoonmaakster, sociaal verpleegkundige, technisch onderhoud, tuinman, verpleegkundige,

tot

zorgkundige

 

4 werkgroepen zijn actief in Sint-Mathildis, met de volgende taken/doelen:

 

Werkgroep Pastoraal:

 • Organiseren en ondersteunen van pastorale activiteiten waardoor de bewoners de mogelijkheid geboden wordt hun geloof te beleven en zo bij te dragen tot hun religieuze, godsdienstige, gelovige welzijn.
   

Werkgroep Palliatieve zorgen:

 • Praktische en zinvolle uitbouw en organisatie van het multidisciplinair en palliatief denken
 • Integreren van de palliatieve zorgcultuur in het dagelijks zorggebeuren
 • Personeel sensibiliseren
 • Zoeken naar aangepaste vormingsinitiatieven voor alle personeelsleden
 • Uitbouw en integratie van een palliatief dossier 

 

Werkgroep Inco:

 • Preventie : incontinentie vermijden
 • Zorgen dat het verzorgend personeel bij elke incontinente bewoner het correcte incontinentiemateriaal op de correcte manier aandoet. 
 • Budgetbeheersing

 

Werkgroep Comfortzorg (Zin voor Passiviteit en Tillen):

T.a.v. de bewoners :

 • Optimale begeleiding van zwaar zorgbehoevende bewoners die niet meer tot zelfzorg in staat zijn.
 • Bewaken dat elke bewoner kan genieten van lig- en zitcomfort, op een comfortabele manier gewassen, gevoed en gekleed wordt, ondersteund wordt bij toiletbezoek en op de meest comfortabele manier verplaatst wordt.
 • Erkennen van passiviteiten.
 • Op een comfortabele wijze vertild worden.
 • Preventief beleid : drukletsels en contracturen vermijden.

T.a.v. het personeel : 

 • Ervoor zorgen dat personeelsleden op een verantwoorde wijze omgaan met hun wervelkolom en hun lichaam. 
 • Continuïteit in vorming en comfortzorg promoten. 
 • Professionalisering van de zorg. 
 • Comfortzorg implementeren in de dagelijkse werking.

Nieuws

Afsprakenagenda bezoeken