COVID-19

Boechout, 20 maart 2020
Strijd tegen het CORONA-virus
De toestand is ernstig : de verspreiding van het Corona-virus vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Het is onze verantwoordelijkheid als woonzorgvoorziening om

 1. onze bewoners zo goed als mogelijk te beschermen
 2. ervoor te zorgen dat we de zorgverlening kunnen blijven voortzetten door ook onze medewerkers te vrijwaren van besmetting

De snel wijzigende omstandigheden maken dat de opgelegde maatregelen continu wijzigen. Sint Mathildis ontvangt dagelijks nieuwe instructies vanuit de overheid. Wij stellen alles in het werk deze instructies telkens snel en grondig om te zetten in de praktijk.
Wij vragen uw begrip voor en medewerking aan onderstaande maatregelen die in de huidige situatie en tot nader order, zijnde minstens tot 20 april, van kracht zijn

 1. Geen bezoek mogelijk in de woonzorgcentra.
  Enkel medewerkers, door directie aangewezen vrijwilligers, stagiairs, huisartsen en andere zorgverstrekkers mogen de voorziening binnen onder strikte voorwaarden :
  - Naleving hand-hoest-nieshygiëne 
  - Aanwezigheidsregistratie
  - Opvolging van ziektesymptomen

  In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan directie in overleg met de CRA (coördinerend-raadgevend arts) een mantelzorger tijdelijk bezoek toestaan.

 2. Bewoners mogen de woonzorgcampus niet verlaten
  Binnen de voorziening nemen we alle mogelijke maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We organiseren activiteiten en maaltijden op leefgroepniveau en vermijden het samenbrengen van grotere groepen bewoners. Bewoners mogen het centrum niet verlaten om het oplopen en binnenbrengen van externe besmettingen uit te sluiten.
  Als familie en/of bewoner dit wenst, kan de bewoner verkiezen om thuis te verblijven tijdens de periode van afsluiting van het woonzorgcentrum. De dagprijs zal in dat geval, conform de interne afsprakennota, verminderd worden met een korting voor afwezigheid.
   
 3. Er geldt een opnamestop, wat betekent dat het niet mogelijk is om nieuwe bewoners op te vangen, noch in het woonzorgcentrum, noch in kortverblijf. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden is een opname na doorverwijzing vanuit het ziekenhuis mogelijk.
  Onze sociale dienst blijft beschikbaar voor informatie en intake voor toekomstige bewoners. Een rondleiding op de campus is in de huidige fase niet mogelijk.
 4. Aanpassing in de zorg- en dienstverlening aan huidige bewoners
  Wij beseffen dat bovenstaande maatregelen een grote impact hebben en zijn zeer bekommerd om het welzijn van alle bewoners. Sint Mathildis zal al het mogelijke doen om de zorg te garanderen en de leefsituatie van bewoners aangenaam en comfortabel te houden. Weliswaar maakt de situatie dat wij bepaalde aanpassingen moeten doorvoeren waaronder :
 • Sluiting van de cafetaria/brasserie 
 • Wijzigingen in het activiteitenaanbod om direct fysiek contact en besmetting te vermijden (afdeling gebonden activiteiten)
 • In overleg met huisarts zullen enkel dringende externe consultaties mogelijk zijn.
 • Extra aandacht voor het emotioneel welzijn van de bewoner : we bekijken graag samen met familie hoe we sociale media kunnen inzetten om het contact voort te zetten.
 • Organisatie van de bewonerswas : indien u deze als familielid zelf wenst te blijven doen, maken we aangepaste afspraken* over het ophalen en brengen. U heeft ook de keuze de was tijdelijk uit te besteden aan onze partner Cleanlease.

  *De was kan opgehaald worden tussen 15u en 19 u op onderstaande dagen:

  • maandag : Bunderkes
  • dinsdag : Goudenregen
  • woensdag: Kastanjehof

Indien u vragen, bezorgdheden of opmerkingen heeft, vragen wij u ons te contacteren.
Voor meer informatie over het virus en de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar deze website : https://www.info-coronavirus.be/nl/
Wij danken u voor uw medewerking en begrip,
Anja Dyck
Campusverantwoordelijke

Nieuws

Afsprakenagenda bezoeken