Wonen

 

Het Woonzorgcentrum Sint-Mathildis wil vanuit een christelijke inspiratie een “thuis” bieden aan voornamelijk zwaar hulpbehoevende ouderen.

We werken met heterogene leefgroepen die verdeeld zijn over 3 afdelingen nl Goudenregen, Bunderkes en Kastanjehof.

We beschikken over 5 kamers kortverblijf verspreid over deze 3 afdelingen.
Deze kamers zijn ingericht met basismeubilair. 

De kamer in permanent verblijf mag de bewoner en zijn familie inrichten met eigen meubelen en decoratie.

Bij opname kan gekozen worden tussen een grote éénpersoonskamer of een standaard éénpersoonskamer.

Voor echtparen hebben we op de afdeling Goudenregen 3 appartementen ter beschikking.

Er is een cafetaria, die elke namiddag geopend is, een animatieruimte, een kapel, een kiné-ruimte, een kapsalon, een snoezelruimte en men kan genieten van de groene omgeving in een grote tuin met wandelpaden.

Elke afdeling beschikt over aangepast accommodatie- materiaal ; tilliften, aangepaste hoog-laag baden, aangepaste matrassen, …

De bewoners hebben vrijblijvend de mogelijkheid tot deelname aan de dagelijkse eucharistievieringen.

Voor spirituele begeleiding kan men rekenen op de Heer Aalmoezenier en de pastorale medewerker van het rusthuis.

We werken bewonersgericht met respect voor de eigenheid van elke persoon. Alle medewerkers dragen op een professionele manier zorg voor de bewoner.

Dit uit zich in een individueel zorgplan en begeleidingsplan voor elke bewoner. ‘Zorg op maat’ vraagt multidisciplinair overleg en een open communicatie tussen bewoner en familie en de professionele hulpverleners.

In ons huis bestaat de mogelijkheid tot palliatieve zorgverlening.
Zo kan de bewoner zijn laatste levensdagen in familiekring en temidden van zijn geliefden doorbrengen indien hij dit wenst en het medisch mogelijk is.

Aandacht en een luisterend oor bieden voor de vragen en verzuchtingen van de familie behoren tot onze opdracht.

Nieuws

GZA Zorg en Wonen en WZC Sint-Mathildis bundelen de krachten

Zorg om uw privacy – dataveiligheid