Kortverblijf

Sedert juni 2008 beschikt Sint-Mathildis over vijf éénpersoonskamers exclusief voorbehouden voor kortverblijf, dit bovenop de 119 bedden die reeds ter beschikking zijn in ons woonzorgcentrum.

Met deze bedden kortverblijf willen we een oplossing bieden aan volgende noden, zowel plaatselijk als regionaal:

  • Opvang van ouderen die hetzij tijdelijk in een crisissituatie verkeren, hetzij tijdelijk niet kunnen beschikken over mantelzorgers en/of andere dienstverleners (o.a. door ziekte, behoefte aan rust of vakantie van de mantelzorgers, …).
  • Opvang van ouderen in een palliatieve situatie: de permanent zware zorgen thuis tijdens een palliatieve situatie vragen op heel wat momenten veel van de krachten en mogelijkheden van de mantelzorgers en thuiszorgvoorzieningen. Om deze thuisverzorgers tijdelijk te ontlasten, stellen we ons huis open voor deze groep ouderen, teneinde hen naast de nodige zorgen en verzorgingen eveneens een aangenaam en rustig woonklimaat te geven.
  • Opvang van ouderen na hospitalisatie: revaliderend kortverblijf. Na een ziekenhuisverblijf, waar de ligduren tot een minimum worden ingekort, zijn heel wat ouderen nog niet in staat om terug hun zelfstandig leven thuis te hernemen (o.a. bejaarden die na een heupoperatie zich nog onvoldoende kunnen verplaatsen om terug thuis te wonen, bejaarden die na een CVA-letsel nog verdere recuperatie nodig hebben om het zelfstandig wonen aan te kunnen, …). Ook aan deze groep zorgbehoevenden willen we een tijdelijke opvang aanbieden.
  • Het is eveneens mogelijk om via het kortverblijf kennis te maken met de voorziening, dit als voorbereiding op een definitieve opname.

Op deze manier kunnen we dus als voorziening een bijkomend alternatief aanbieden in de regio ter ondersteuning en tijdelijke ontlasting van de thuisopvang, met als ultiem streefdoel de gebruiker langer thuis te houden.

In tegenstelling tot een vast verblijf kan een kortverblijf slechts worden aangevraagd voor een duur van maximum 90 dagen per jaar waarvan maximum 60 dagen opeenvolgend.

De 5 bedden kortverblijf werden door de overheid erkend als ‘Centrum voor kortverblijf’ onder het nummer KPE 102.
Onze kamers kortverblijf zijn verspreid over de hele voorziening: 3 kamers bevinden zich op afdeling Goudenregen, en telkens 1 kamer bevindt zich op afdeling Bunderkes en Kastanjehof.

Wat woon- en zorgaccomodatie betreft, gelden voor een kortverblijf dezelfde regels als voor een vast verblijf in het woonzorgcentrum.
U bent steeds welkom voor een rondleiding.

Graag telefonische afspraak vooraf met de sociale dienst (zie "contact").

Nieuws

GZA Zorg en Wonen en WZC Sint-Mathildis bundelen de krachten

Zorg om uw privacy – dataveiligheid