Bewonersraad

In ons woonzorgcentrum verblijven 119 bewoners. Ons huis is een sociaal netwerk waar elke bewoner zijn plaats kan verwerven. Samenleven in een grote groep vraagt om een goede organisatie, regels en afspraken. Inspraak en medezeggenschap in het huis waar je woont, is een verworvenheid voor elke individuele bewoner.

 

De bewonersraad is een tweewekelijks adviesorgaan van en voor de bewoners. De raad biedt de mogelijkheid om bedenkingen, suggesties en voorstellen te formuleren. Op het agenda staan menu en maaltijdgebeuren, alle dienstverleningen m.b.t. wonen en leven, de evaluatie van activiteiten en het voorstellen van de activiteitenkalender voor de volgende maand. Bevindingen worden beknopt neergeschreven in een verslag en overgemaakt aan de directie. Opvolging en bijsturen zijn een logisch gevolg. Diensthoofden en/of de directie kunnen uitgenodigd worden om antwoorden te formuleren. Het verslag kan nagelezen worden op de prikborden van elke afdeling.

Naast de bewonersraad beschikt ons huis over een ideeën en klachtenbus waar individuele opmerkingen en suggesties gegeven kunnen worden.

Nieuws

GZA Zorg en Wonen en WZC Sint-Mathildis bundelen de krachten

Zorg om uw privacy – dataveiligheid