Aanbod

Ons activiteitenaanbod bestaat uit grote en kleinere activiteiten. Ze zijn vastgelegd in een jaarplanning en een maandkalender.

De grote activiteiten zijn kalendergebonden activiteiten die samenvallen met de Christelijke jaarkalender, volksgebruiken en tradities. Zo zetten we het jaar in met het Driekoningenfeest, Onze Lieve Vrouw Lichtmis, Pasen,…

Op deze grote activiteiten zijn alle bewoners welkom. De nadruk ligt op de periode van het jaar en het samenhorigheidsgevoel. Het keukenpersoneel zorgt steeds voor een lekkere versnapering en de cafetaria wordt op passende wijze aangekleed.

Kleinere activiteiten die met een regelmaat terugkeren zijn lotto, kruiswoordraadsels oplossen, liedjes van toen, rummicub spelen, kaarten, kleine uitstappen, zitdansen.

Bij deze activiteiten motiveren we onze bewoners tot deelname maar uiteraard maken ze zelf de keuze.
Bij het aanbod trachten we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de levensloop van de bewoner. Hoe werd de vrije tijd vroeger ingevuld? Een bewoner die voor de opname graag ging kaarten zet dit graag verder in het woonzorgcentrum. Iemand die zich thuis oefende in het oplossen van kruiswoordraadsels, zal hieraan graag deelnemen. Voor de liefhebbers van handwerk bieden we tweemaal per week een handwerkuurtje aan. De afgewerkte stukjes worden tentoongesteld op het jaarlijks lentefeest en herfstfestijn.

Zes maal per jaar wordt het verjaardagsfeest georganiseerd. De jarigen van de voorbije twee maanden worden in de bloemetjes gezet. We organiseren een quiz en daarna wordt gezellig getafeld.

Twee maal per jaar wordt een grote liftbus gehuurd om op uitstap te gaan. In de maand mei is dit een bedevaart, in de maand juli een ontspanningsuitstap naar de zee, zoo of Planckendael,…

Per bewoner voorzien we een begeleider. Familie of vrijwilligers zijn hiervoor steeds welkom!

Nieuws

GZA Zorg en Wonen en WZC Sint-Mathildis bundelen de krachten

Zorg om uw privacy – dataveiligheid