Pastoraal

 

Alle religieuze uitingen zijn toegelaten in Sint-Mathildis, op voorwaarde dat ze niet storend zijn voor andere bewoners. Wij verwachten dan ook van iedereen een zekere discretie.

In samenwerking met de pastrorale medewerker streven wij naar een maximale godsdienstbelevenis. Dat gaat van het bijwonen van in Sint-Mathildis georganiseerde misvieringen, over geestelijke bijstand voor de bewoners of hun familie, tot en met de laatste sacramenten. Op kerkelijke feestdagen zorgen wij ervoor dat de bewoners deze ook religieus kunnen meebeleven. Aan alternatieven, zoals misvieringen op TV en radio, besteden wij de nodige aandacht.

Vanuit de Pastorale werkgroep draagt men hier z’n steentje bij: zij organiseren en ondersteunen deze pastorale activiteiten waardoor de bewoners de mogelijkheid geboden wordt hun geloof te beleven en zo bij te dragen tot hun religieuze, godsdienstige, gelovige welzijn.

Nieuws

GZA Zorg en Wonen en WZC Sint-Mathildis bundelen de krachten

Zorg om uw privacy – dataveiligheid